E-NAWRAT
SZTUCZNE NARZĄDY I ROBOTY MEDYCZNE
Portal Edukacyjny
Witam w portalu edukacyjnym e-nawrat.
Celem projektu jest utworzenie platformy umożliwiającej naukę oraz test umiejętności i wiedzy studenta w domu za pośrednictwem komputera osobistego połączonego z siecią Internetu. Platforma e-lerningowa jest elementem większej całości do której należy zaliczyć prace mojego zespołu związane z otwarciem laboratorium dla użytkowników sieci; możliwością obserwacji i aktywnego prowadzenia testów na wybranych stanowiskach Pracowni Biocybernetyki Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
Obszar merytoryczny wykładów oraz oferowanych możliwości badawczych platformy e-nawrat związany jest z innowacyjnymi dziedzinami bioinżynierii: sztucznymi narządami oraz robotami medycznymi. Platforma będzie służyła również badaniom jakości systemów, które wykorzystują technologie informatyczne i komputerowe w edukacji i różnych działach telemedycyny. Pracujemy obecnie w projekcie UE w ramach grupy zorganizowanej przez partnera irlandzkiego nad określeniem standardów jakości, które powinny obowiązywać w tym zakresie - A Quality Standards Framework for ICT in Learning.
Zapraszam do korzystania z kolejnych wersji naszej platformy edukacyjnej. Proszę o uwagi, wrażenia, rady – dzięki nim będziemy mogli poprawić jego funkcjonowanie i wartość merytoryczną. Kontakt: nawrat@frk.pl
czym jest portal, jaką pełni funkcję jak z niego korzystać...
informacje potrzebne dla studenta, jak zostać studentem...
przeczytaj instrukcję
skontaktuj się z nami, wszystkie dane teleadresowe...
zaloguj się aby w pełni korzystać z portalu edukacyjnego...
Portal Edukacyjny; E-NAWRAT; Tel.:+48 32 373 5 664; FAX: +48 32 373 5 677;